تولدعشقمه..

تولد عشقمه..تولدرضامه...تانفس توسینم هست میمیرم براش..

رضای عزیزم پیشم نیستی تارو در رو به خودت تبریک بگم الان فرسنگها ازم دوری...میدونم اونجایی که الان هستی بخاطرمنه..مطمئن باش همه کاراتوجبران میکنم...تولدت مبارک عزیزم..ایشالاهرچی ازخدامیخوای بهت بده...ایشالا سالیان سال عمرکنی و من کنارت باشم..ازینجامیبوسمت...دلم برات خیلی تنگ شده عشقم...تولدت مبارکقلبماچبغلفرشته

/ 0 نظر / 12 بازدید