دوستت خواهم داشت..

یکبارخواب دیدنت به تمام عمرمی ارزد

پس نگو!

نگو که رویای دورازدسترس خوش نیست..!

قبول ندارم!

گرچه به ظاهرجسمم خسته است..

ولی دلم دریایی است..

تاب وتوانش بیشترازینهاست..

دوستت دارم

وتاوان آن هرچه میخواهدباشد

دوستت خواهم داشت بیشترازدیروز..

باکی ندارم ازهیچکس وهرکس

تا تورادارم عشقم!

تقدیم به زندگیم رضا..


/ 1 نظر / 10 بازدید
آنیتــا しѺ√乇

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛ یکی در آسمان و یکی در قلب ...