خیلی تنهام..

اولش گفت بیاباهم دوست باشیم..آخه میدونی؟

من اینجاخیلی تنهام..

گفتم آره فکرخوبیه..منم خیلی تنهام..

بعدهاگفت بیاتاابدباهم باشی..آخه میدونی؟؟

.من اینجاخیلی تنهام.

گفتم آره فکرخوبیه منم خیلی تنهام..

بعدهاگفت من میرم یه جای دور..جایی که هیچکس نیست..

وقتی همه چی مرتب شدبه توهم میگم بیای آخه میدونی؟؟

من اینجاخیلی تنهام..

گفتم آره فکرخوبیه..منم خیلی تنهام..

بعدهاازونجابرام نامه نوشت:من اینجایه دوست پیداکردم

فقط برای یه مدت کوتاه..آخه میدونی؟؟

من اینجاخیلی تنهام..

درجواب براش یه قلب کشیدم وزیرش نوشتم:

آره فکرخوبیه..منم خیلی تنهام..

بعدهادوباره نامه نوشت:من قراره تاابدبادوستم زندگی کنم..

آخه میدونی؟من اینجاخیلی تنهام..

درجواب دوتا قلب براش کشیدم وزیرش نوشتم:

خوش بخت باشی..منم خیلی تنهام..

تنهاچیزی که خوشحالم میکنه اینه که اون نمیدونه:

من هنوزم خیلی تنهام..

/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آنیتــا しѺ√乇

زیباترین جای دنیاست دلم چون تو را در آن دارم آنجا که..... شب هم روز دیگریست بخاطر تو

آنیتــا しѺ√乇

چتر نمی‌خواهد این هوا تو را می‌خواهد! از پشت پنجره دیدم… باران، در اشک خویش، غرق شده بود...

دریا

خدایامرابه آنجایی برسان که هیچ چیزراضی بودن تو برایم مهم نباشد[گل]

دریا

این همه گل نثار عزیم مهدیه جان دوستت دارم بهترین هارابرای تو آرزو می کنم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

taha

حوصـــــــــله┤-=...ســــَـــــر...--> عشـــــــق ┤-=...پـــــــَــــــر...--> ســــــــــَــــــــــر ┤-=...دَرد...--> مــَـــغــــــز ┤-=...هــــَــنگـــ...--> دِلـــــــــــ ┤-=...تــَــنگــــــــ...--> چــِـشمـــ ┤-=...تــــــــَـــــر...--> گوشـــــــ ┤-=...کــــــــَـــــر...--> مـــــــــُــــــــــخ ┤-=... رَد ...--> خسته نباشی سرنوشت!

زهـــــرا

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم : یکی بود هنوزم هست خدایا همیشه سلامت باشد …