هی دخترخانوم..

هی دخترخانوم!

اگه میبینی اون عوضیه زن دارهنوزم دنبالته..

بدون یکی باتمام وجودش چشمش به دره تابیادوتمام احساسشو بهش ابرازکنه...

حرفای دروغش که بوی خیانت میده رو ولش کن..چشمت دنبال مال و ماشین یه مردنباشه...

آره عزیزم...تو آدم باش..

/ 3 نظر / 8 بازدید
ه

واقعا[ناراحت][گل]

محمد یاراحمدی

دختری که با بوق ماشین بیاد با بوق ماشین مدل بالاتر میره ... دختره با پسر داره میره بعد ماشین شاسی بلنده میزنه بغل دختره میگه هی پسره ما که رفتیم راننده میگه خانم برین پایین لطفا من راننده این آقا هستم ...