گوش کن

+گوش کن ببین چی میگم..

وقتی نمیتونی یه رابطه رومثل آدم ادامه بدی بیخودمیکنی شروعش میکنی..

وقتی متعدنیستی وتنوع طلبی داره خفت میکنه بیخودمیکنی ازهمون اول از آینده حرف میزنی...

وقتی یه آدم بهترسرراهت قرارمیگیره و میخوای زیرابی بری بیخودمیکنی بهانه گیری میکنی و رو طرفت عیب میذاری..

وقتی وجودش رونداری ونمیتونی یه رابطه روتموم کنی بیخودمیکنی ازجدایی حرف میزنی...

وقتی جداشدیو گندزدی به زندگی طرف و اون خودشو خفه کردتافراموشت کنه بیخودمیکنی بعد 1 سال حالشومیبرسی...!

+اگه کسی رودارید که همه جوره باهاتونه نگهش دارین.. بقیه فقط رهگذرن...


/ 6 نظر / 7 بازدید
زهـــــرا

رهگذر بودن بعضیا به شکوندن دلی خیلیا ختم میشه[ناراحت]

فاطمه

سلام عزیزم ممنون که خبر به هوش اومدن عشقتو بهم دادی خیلی خبر خوبی بود

نرگس

ایشالاااااا.خیلیییییییی مطلبای خوووووب وعالیییییی تو وبت میذاری.[قلب]